Våre tilsette - vår viktigaste ressurs

Våre medarbeidarar er profesjonelle, har god lokalkunnskap og er den viktigaste ressursen for deg som kunde og oss som selskap. Vi er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Alle våre tilsette har gjennomgått Virke Gravferd Fagkurs, noko som er med på å sikre kvaliteten på våre tenester.