Kister

Vi tilbyr kister i ulike variantar. Ta kontakt med oss dersom du ønskjer meir informasjon. Dei to standardkistene vi har på lager er "Nordica 65" som er ei kvitlasert kiste og "Furu natur T3" som er ei klarlakkert furukiste


Spesialkister

Nokre gonger er det trong for ei kiste som er litt større eller mindre enn standard.  Våre "Toten-kister" lagerfører vi i fleire størrelsar, både med ekstra breidde og ekstra lengde.  Vi har også spesielt tilpassa barnekister. 


Stort utval

Vi tilbyr også andre variantar. Kister vi ikkje har på lager vil ha leveringstid på 1-2 dagar. Ta kontakt med oss dersom du ønskjer meir informasjon eller prisoverslag.  Nedanfor ser du nokre variantar.  På Trostrud-Freno sine nettsider finn du ei komplett oversikt over alle kistene.

Sanghefter

Sangheftene produserer vi i hjå oss. Vi har et utval med bilder som vi nyttar på hefta. Skulle du ønskje å bruke eit eige bilde er dette sjølvsagt muleg. Sanghefter leverast med digital trykk, og kan leverast med ulike papirkvalitetar.
Sjå vår prisliste for prisar på sanghefter.  

Urner

Her er eksempel på askeurner. Sjå fleire urner.

Blomster

Vi tilbyr blomster i ei ulike variantar. Ta kontakt med oss dersom du ønsker meir informasjon.

Gravsteinar

Vi tilbyr gravsteinar i ulik utføring og kvalitet. Ta kontakt med oss dersom du ønsker meir informasjon.

Sjå meir hos vår leverandør, Nergård Stenindustri.