Prisar og priseksempel

Frå og med 1. januar 2013 har Pristilsynet sett som krav at alle gravferdsbyrå legg ut opplysningar om sine prisar på nettsida.  

For at de lett skal kunne orientere dykk om prisar og t.d. samanlikne prisar mellom fleire byrå har vi også lagt ut priseksempel på ei gravferd, etter pristilsynet sin mal.

Pris på gravferd, gravsteinar o.l vil variere mykje, ut frå dykkar ønskjer. Ta gjerne kontakt med oss for å få eit uforpliktande prisoverslag.

Du finn også prisar under Planlegg gravferda.

 

Priseksempel kommunar