Planlegg gravferda

Med denne tenesta kan du planlegge gravferda i ro og mak, sjå omtrentlege priser og sende inn ei førebels bestilling til oss.

Vi tek så kontakt med deg for å gå gjennom dine val og ferdigstille bestillinga.

Alt du legg inn her kan endrast seinere og er ikkje bindande på nokon måte. Prisane er ikkje inkludert kommunale avgifter, og er basert på arbeid utført på dagtid.