Frå Flatbrehytta mot Fjærland - lyng.jpg

Gravferdshjelp i Sogn

Sogn gravferdshjelp er eit tradisjonsrikt gravferdsbyrå som vart starta opp i 1971. Vi yter hjelp ved dødsfall og gravferd hovudsakleg i kommunane Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal, Lærdal og Årdal.

Sogn Gravferdshjelp AS er etablert med kontor i Sogndal og Årdal og kan yta god hjelp i heile distriktet.

Våre medarbeidarar er profesjonelle, har god lokalkunnskap og lang erfaring i å møte menneske i sorg.