Alvilde_blomst.jpg

Vi hjelper med

Sogn Gravferdshjelp kan tilby ei rekkje tenester i samband med eit dødsfall. På desse nettsidene gir vi informasjon om tenestene våre, slik at vi har eit godt, felles utgangspunkt for ein samtale. 

Ved dødsfall

Vår vakttelefon er tilgjengeleg heile døgnet. Vi har henteteneste ved dødsfall i heimen - heile døgnet. Ring: