Minnesider

Vi vil om kort tid komme med minnesider. Her vil du finn dødsannonsa, du kan informere familie og venner via Facebook. Her kan du opprette minnesider der ein kan legge inn ei siste helsing, og ein kan bestille blomster til gravferda.